O nas

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "PELIKAN" Łowicz to stowarzyszenie, założone w maju 2006 roku (oficjalnie rozpoczęło działalność w lipcu 2006r.), działające na terenie miasta, gminy i powiatu Łowicz, które zostało wyodrębnione jako podmiot z KS Pelikan Łowicz.

Pierwszym Prezesem był Pan Sławomir Karmelita, który pełnił role Prezesa przez jedną kadencję, następnym Pan Witold Kunikowski, pełniący stanowisko przez dwie kadencje. Obecnie Prezesem, wybranym w czerwcu 2015 roku na drugą kadencje, jest Pan Kamil Górski, który wraz z innymi członkami zarządu, kieruje klubem.

Zajmujemy się głównie organizowaniem zajęć sportowych. Prowadzimy klub piłkarski w celu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Klub prowadzi zajęcia z piłki nożnej dla chłopców i dziewczynek w wieku od 8 do 16 lat – łącznie w 9 grupach rocznikowych trenuje ponad 200 zawodników.

Realizujemy swoje zadania we współdziałaniu z dyrektorami szkół, władzami samorządowymi i sportowymi.

Ściśle współpracujemy w zakresie szkolenia młodzieży z innymi podmiotami działającymi na terenie miasta Łowicz (KS Pelikan Łowicz, Soccer KIDS).

Opieramy swoja działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców zawodników.

Klub utrzymuje się w głównej mierze z dotacji otrzymywanych z Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz ze składek członkowskich i wpłat od sponsorów.